top of page

עיצוב באנרים סטטים

באנר סטטי הוא עיצוב של תמונה וטקסט קצר (כמו לוגו וסלוגן) המעבירים מסרים ויזואליים ללא תנועה כלשהי בתוכה. הוא מעביר את המסר לצופה מיידית ולכן חשוב כיצד נבנה אותו מבחינת צבעים, סוג פונטים ואימג'ים, הנוטלים חלק גדול ביצירת הבאנר ומסריו. מסר שיועבר בפשטות ובבהירות ייקלט ביתר מהירות אצל הלקוח.

עיצוב באנר לוינטי תכשיטים

עיצוב באנר סטטי לוינטי תכשיטים ויהלומים שבבורסת היהלומים ברמת גן, המייצרת ומשווקת בעולם ובישראל שלל תכשיטים שונים.

עיצוב באנר לחברת טלא סחר

עיצוב באנר סטטי לחברת טלא סחר (טלא סחר – סלדיל בע"מ) משווקת מוצרים איכותיים ישירות ללקוח.

עיצוב באנרים לתכשיטי הרשקו

עיצוב באנר סטטי לתכשיטי הרשקו, המוכרת קולקציות רבות של תכשיטים.

עיצוב באנר לחברת קונים ישיר

עיצוב באנר סטטי לחברת קונים ישיר בע"מ, חברה המשווקת מגוון של מוצרים איכותיים.

עיצוב באנר לחברת עסקה נוחה

עיצוב באנר סטטי לחברת עסקה נוחה המשווקת מוצרים איכותיים ישירות ללקוח, באמצעות שיווק ומכירה ישירים.
 

bottom of page